Hecate

10 tekstów – auto­rem jest He­cate.

Jeśli tak jak ja, cier­pisz gdy go brak, jeśli tak jak ja płaczesz sa­mot­nie brat, jeśli tak jak mnie, zniszczył Cię dziś dzień, to zam­knij oczy, przy­nieś mi swo­je światło, ra­zem to przeczekamy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 grudnia 2012, 16:37

Po­jawi­li się z mro­ku, wychodząc jak­by z ni­cości, za­siali niena­wiść w ser­cach pros­tych ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 listopada 2012, 22:59

Jed­no szarpnięcie.
Ser­ca puls zni­ka, wolno
Za­myka oczy. 

haiku
zebrał 17 fiszek • 5 października 2012, 20:40

Spoj­rze­niem prze­nikała ludzi, szko­da, że nie po­magało jej to żyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 września 2012, 21:36

Przygląda­my się,
cier­pieniu in­nych ludzi.
Cicho się modląc. 

haiku
zebrał 13 fiszek • 27 sierpnia 2012, 21:25

I sens życia zna­lazł się kiedy wy­dała os­tatni dech życia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 sierpnia 2012, 23:24

Ta, której oczy,
nocą szkarłat­nie błyszczą,
od­chodzi cicho. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 20 sierpnia 2012, 22:44

Prawda dni następnych

Nie czuję pus­tki, co 
daw­niej mnie gnębiła.

Nie czuję tej po­kusy, co
wczo­raj jeszcze była.

Nie bo­je się ciem­ności, co
z niej wyszła zjawa.

Ty pat­rzysz widzisz pustkę,
a ja nie jes­tem sama.

Przyj­rzyj mi się dobrze,
przy­noszę Ci nowiny.

Zrób jak mówię, proszę,
bo będą mnie gnębiły.

Dwie mod­litwy rano,
za duszę co się błąka.

Jedną o prze­bacze­nie,
za sa­mobójcze śmierci. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2012, 11:10

Poczęta by mordować.

Ka­załam spłonąć duszy,
czy mnie posłuchała?
Ka­załam ser­cu odejść,
lecz przy mnie zostało.

Broczyłam we krwi gęstej,
próbując siebie zabić.
Niszczyłam od środka,
próbując śmierć przyganić.

Lecz mi się nie udało,
jak zwyk­le pozostałam.
Kim jes­tem, będę byłam
nig­dy nie zapomniałam.

Nieudaczni­kiem życia,
kapłanką Pa­ni Słowa,
poczętą by mordować. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 sierpnia 2012, 22:20

Let­nie słoneczko,
Umiera dziec­ko samo,
Pozostawione 

haiku
zebrał 5 fiszek • 13 sierpnia 2012, 23:20
Zeszyty
  • Niebo pełne sensu. – Twórczość war­ta poz­na­nia.

  • Ognista inspiracja – Twórczość ludzi, którzy sta­nowią moją wie­czną in­spi­rac­je i budzą mnie do życia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 maja 2016, 23:08Hecate sko­men­to­wał tek­st Spleć mnie języ­kiem, mów [...]